Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
William Leckie (1855)
Orion (1886)
Twee Gebroeders (1892)
 
Meer informatie over dit schip
Nieuwediep (N.H.), 30 Maart.
Het Ned. barkschip Orion, kapt.Schenk, van Grangemouth met steenkolen naar Buenos Aires bestemd, gisteren als bijlegger alhier binnengekomen, is lek en zal moeten lossen om te worden nagezien.
Rotterdamsch nieuwsblad, 01-04-1887

Nieuwediep (N.H.), 18 April.
Het Nederl. barkscbip Orion, kapitein Schenk, op reis van Grangemouth naar Buenos Aires lek alhier binnengekomen, is gerepareerd en neemt de geloste lading steenkolen weder in.
Algemeen Handelsblad, 19-04-1887

Londen, 6 Aug.) Het Nederl. schip Orion, kapt. Schenk, van Härnøsand naar Delfzijl, is in de Middengronden aan dan grond geloopen. (Vereeniging van Assuradeuren te Amsterdam)
Algemeen Handelsblad, 07-08-1888

Het Ned. schip Orion, kapt. Schenk, dat op de middelgronden aan den grond is geloopen (zie ons avondblad van 7 Aug.) is, na een gedeelte der lading te hebben gelost, zonder schade vlot gekomen. (Vereeniging van assuradeuren te Amsterdam)
Algemeen Handelsblad, 08-08-1888

Volgens tel. bericht zit de Holl. bark Orion, kapt. Schenk, bij Borkum aan den grond. Assistentie is daarheen gezonden. (Later bericht.) Het schip is vlot en te Delfzijl binnengekomen.
Rotterdamsch Nieuwsblad, 14-09-1888

Oude Pekela, 26 Sept. Het barkschip Orion, gevoerd door kapt. Schenk, is heden in publieke veiling verkocht aan den heer G. G.Alberts, scheepsreeder te Farmsum voor ƒ6425, voor overname van chronometer ƒ 100.
Rotterdamsch Nieuwsblad, 28-09-1888

Delfzijl, 11 Dec. Volgens alhier ontvangen, bericht van kapt, Schrader, gezagvoerder van het Ned. schip Orion, was hij met genoemden bodem den 8sten dezer op de reis van Riga naar hier te Elseneur aangekomen na eene eis van 30 dagen. Men had in dien tijd veel stormweder waardoor de deklast overboord geraakte en de verschansingen ten deele werden stukgeslagen. De stuurman D. van der Wal, werd bij dit ongeval aan een zijner beenen zwaar gewond, waardoor hij sedert den 17den der vorige maand niet in staat was te werken.
Rotterdamsch Nieuwsblad, 14-12-1888

Delfzijl, 18 April.
Volgens particulier telegram is het Ned. schip Orion, kapt. Schrader, met kolen van Cardiff naar Trinidad, lek te Lissabon binnengeloopen.
Algemeen Handelsblad, 19-04-1889

Delfzijl, 23 Mei.
Volgens alhier ontvangen telegram is het Nederlandsche schip Orion, kapt. Schrader, van Cardiff naar Mobile (USA), lek te Lissabon binnengeloopen (reeds vroeger gemeld), heden vandaar vertrokken.
Algemeen Handelsblad, 24-05-1889

Delfzijl, 26 Jan. Volgens alhier ontvangen telegram, is het Ned. schip Orion, kapt. Veldhuis, van Drammen naar Rio de Janeiro, te Falmouth lek en met verlies van deklast binnengeloopen.
Rotterdamsch Nieuwsblad, 29-01-1890

Vlieland, 2 Nov.
Het schip Orion, kapt. Veldhuis, hier met schade als bijlegger binnen, is gisteren door de sleepboot Adsistent naar Delfzijl gesleept, maar des avonds losgelaten en heden hier weder uit zee teruggekomen en op de reede geankerd.
Nieuwe Veendammer Courant, 04-11-1891


Veendam, 21 Sept.
Het alhier thuisbehoorende 3/m. st. Twee Gebroeders, kapt. Olthof, van Cardiff te Fredrikshavn binnen, is op eenige mijlen van het Homreef in de Noordzee de equipage overgenomen van de 3/m. schooner Ocean Queen, kapt. Hoclin. Met levensgevaar - de Zee stond hol - werden de zes mannen aan boord van de Twee Gebroeders opgenomen. Niets is gered kunnen worden; het schip was zinkende.
Kleine Courant, 22-09-1893

Te Veendam is telegraphisch bericht ontvangen, dat het Nederlandsche schoonerschip Twee Gebroeders, kapt. G.E. Olthof, te Larvik gestrand en totaal wrak is. De stuurman D. Douwes is er bij verdronken.
Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage, 12-12-1893

Aangaande het vergaan van de "Twee Gebroeders", kapt. G.E. Olthof, thuis behoorende te Veendam, diene het navolgende, genomen uit een brief van bovengenoemden kapitein.
"Vrijdag 8 December waren we onder de kust van Noorwegen met tamelijk goed weder. Tegen den avond kwam er een hevige storm uit het Zuiden opzetten, die aangroeide tot een orkaan. Een dichte stofregen en volslagen duisternis belemmerden alle uitzicht; het was ons onmogelijk om van de kust te blijven. Tegen middernacht stiet het schip op de klippen. De branding was geweldig en de zeeën gingen over de raas; de stuurman, bootsman en een lichtmatroos sloegen over boord, waarvan wij in 't eerst niets bemerkten. Het stooten van het schip was verschrikkelijk, doch het werkte zich tusschen de klippen, waar de branding gebroken was. Hierdoor werden wij gered; doch de nacht, dien wij hebben doorgebracht, is onbeschrijfelijk. Het schip is overal gebroken en de masten zijn van het stooten dwars door het schip gedrongen".
Nieuwsblad van het Noorden 22-12-1893

Zondag zijn per stoomschip Alpha te Antwerpen aangekomen de schipbreukelingen, zes in getal, van het Nederlandsche driemast-schoenerschip Twee Gebroeders, dat in de nabijheid van Larvik(Noorwegen) strandde en verlaten moest worden. De gezagvoerder G. Olthoff, die bij de ramp eveneens het leven behield, is nog te Larvik, om te trachten nog te redden van het schip wat mogelijk is. De stuurman D. Douwes, van Wildervank; de bootsman Volkert Hoven, van Delfzijl en de lichtmatroos Dirk Pik, van Groningen, kwamen in de golven om. De zes overlevenden, allen Nederlanders, werden Zondag in het Zeemanshuis opgenomen en zijn gisteren door tusschenkomst van het Nederlandsch consulaatgeneraal gerepatrieerd.
Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage, 20-12-1893